I Kongres Edukacji Artystycznej – I KEA

Organizator:
– Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA

Współorganizator:
– Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Partner strategiczny:
– Poznańskie Centrum Dziedzictwa w Poznaniu

Partnerzy merytoryczni:
– Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
– Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
– Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Partnerzy:
– Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu

Idea:

W dyskusji ważne miejsce zajmie wielkopolskie trendy dotyczące kształtowania kompetencji i organizowania systemów edukacji artystycznej. W projekcie zostanie ukazana szeroka paleta perspektyw zarządzania, mających na celu wspieranie twórczej ekspresji w odpowiedzi na sztukę, społeczeństwo i kulturę. Istotna będzie również integracja osób zaangażowanych w edukację przez sztukę, szczególnie nauczyciele/lki i edukatorzy/rki, którzy odgrywają kluczową rolę w społeczności zawodowej i mają wpływ na kształtowanie obszaru badań nad praktyką w edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk wizualnych i muzycznych. Analiza będzie obejmować nie tylko edukację formalną, lecz także uczenie się poza formalne i nieformalne na różnych etapach życia. W szczególności skupimy się na dostosowywaniu sektorów oświaty, kultury i dziedzin kreatywnych do technologii cyfrowych oraz na wdrażaniu innowacji w obszarze edukacji artystycznej. 

Planowane działania: 

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Edukacja artystyczna jutra”
 • Wielkopolski Okrągły Stół dla Edukacji Artystycznej i Kulturowej
 • Warsztaty specjalistyczne
 • Wystawa pt.
 • Plebiscyt: Nagroda PKInSEA Nauczyciel/ka edukacji plastycznej, Nagroda PK InSEA Nauczyciel/ka edukacji muzycznej i Nagroda PK InSEA Edukator/ka edukacji kulturalnej.

Plebiscyt skupia się na podkreśleniu roli wiedzy i praktyki zawodowej jako fundamentów pedagogiki sztuki i edukacji artystycznej. Warto uhonorować jednostki, które wyróżniają się nie tylko w obszarze teoretycznych kompetencji, ale także w praktycznym wkładzie w środowisko kulturalne i edukacyjne.

Idea i pomysłodawca Kongresu Edukacji Artystycznej (KEA): dr Kamil Wnuk

 • Koordynatorka ds. Plebiscytu: dr hab. Barbara Kaczorowska, Katedra Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Koordynatorka ds. Edukacji muzycznej: dr Katarzyna Forecka-Waśko, Pani Kierownik Laboratorium Edukacji Muzycznej, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Koordynatorka ds. Edukacji plastycznej dziecka: mgr inż. Anna Klichowska, Zakład Pedagogiki Dziecka, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Koordynator ds. Edukacji plastycznej młodzieży: dr Kamil Wnuk, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu;
 • Koordynatorka ds. Edukacji kulturowej: dr Sylwia Szykowna, Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Koordynatorka ds. Wielkopolskiego Okrągłego Stołu: dr Magdalena Barańska, Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Koordynatorka ds. Wystaw: dr Agata Ciesielska-Shovkun, Pani Kierownik Pracowni Warsztatów Kreatywnych i Interakcji Artystycznych, Katedra Interdyscyplinarna, Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu;
 • Koordynator ds. Warsztatów: dr Anna Maria Brandys, I Pracownia Rysunku, Katedra Interdyscyplinarna, Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.