Projekty dofinansowane z ofert realizacji zadania publicznego

 • Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSea to organizacja non-profit, ze statutem organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie jest członkiem światowego InSea – The International Society for Education Through Art od roku 1989.

Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę od 1989 realizuje postulaty zawarte w programach założycielskich InSEA poprzez liczne projekty i programy. Realizowane w latach ubiegłych, od roku 1994, Letnie Akademie Sztuki, Przeglądy Projektów Edukacyjnych, kongresy i seminaria spowodowały, że rozwija się idea NETWORKU – sieci współpracy i kontaktów osób i instytucji zaangażowanych w ideę popularyzacji edukacji przez sztukę. A doświadczenie osób – członków i członkiń PK InSEA, gwarantuje wysoki poziom realizacyjny i merytoryczny projektów.

Projekty Stowarzyszenia realizowane z ofert realizacji zadań publicznych:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Urząd Miasta Poznania
 • Urząd Miasta Łodzi
 • Kuratorium Oświaty w Łodzi

PROJEKTY ROZLICZONE Z OFERT REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

 • Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta – kurator i autor projektu: Tadeusz Wieczorek

Dotacja w latach 2002-2020: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Poznania

 • Ogólnopolski Festiwal Sztuki Małego Dziecka w Łodzi – kurator: Monika Goetzendorf-Grabowska, współpraca: Agnieszka Kucharska

Dotacja w latach 2002-2011, 2014: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dotacja w latach 2001-2002, 2014: Urzędu Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Dotacja w latach 2001-2002: Kuratorium Oświaty w Łodzi

  • Przytul Sztukę III – warsztaty dla mamy z dzieckiem – autorki projektu: Monika Goetzendorf-Grabowska, Beata Marcinkowska

  Dotacja w latach 2019-2020: Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje, Urząd Miasta Łodzi.

  • XX Festiwal Sztuki Małego Dziecka „ŁÓDŹ” 2020 – kurator: Monika Goetzendorf-Grabowska, współpraca: Agnieszka Kucharska

  Dotacja w roku 2020: Urząd Miasta Łodzi, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu edukacja kulturalna.

  • XIX Festiwal Sztuki Małego Dziecka „ŚWI(a)T” 2019

  Dotacja w roku 2019: Urząd Miasta Łodzi, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu edukacja kulturalna

  • Innowacyjny, interaktywny e-book na smartfony pt. „Magia Poznania. Część 1. Tajemnica Opery”

  Dotacja w roku 2018: Urząd Miasta Poznania

  • XVIII Festiwal Sztuki Małego Dziecka „ZABAW(K)A” 2018 – kurator: Monika Goetzendorf-Grabowska, współpraca: Agnieszka Kucharska

  Dotacja w roku 2018: Urząd Miasta Łodzi, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu edukacja kulturalna

  • Przytul Sztukę II – warsztaty dla mamy z dzieckiem – autorki projektu: Monika Goetzendorf-Grabowska, Beata Marcinkowska

  Dotacja w roku 2018: Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018

  • Ratowanie pewnej historii – (BA)łódzkie warsztaty artystyczno – historyczne / Mapa zakamarków – kuratorki: Monika Goetzendorf-Grabowska, Beata Marcinkowska

  Dotacja w roku 2017: Muzeum Historii Polski w ramach programu: Patriotyzm Jutra

  • XVII Festiwal Sztuki Małego Dziecka „SZtUKA” 2017 – kurator: Monika Goetzendorf-Grabowska, współpraca: Agnieszka Kucharska

  Dotacja w roku 2017: Urząd Miasta Łodzi

  • Przytul Sztukę – warsztaty dla mamy z dzieckiem / Vademecum kreatywnych pomysłów – autorki projektu: Monika Goetzendorf-Grabowska, Beata Marcinkowska

  Dotacja w roku 2017: Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017

  • Prawdziwi Superbohaterowie – pierwszy interaktywny e-book na urządzenia mobilne dla dzieci – kurator: Natalia Pater-Ejgierd

  Dotacja w roku 2017: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Rozwój sektorów kreatywnych

  • XVI Festiwal Sztuki Małego Dziecka „TAJEMNICA” 2016 – kurator: Monika Goetzendorf-Grabowska, współpraca: Agnieszka Kucharska

  Dotacja w roku 2016: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Edukacja kulturalna

  • XV Festiwal Sztuki Małego Dziecka „ŚWIATło” 2015 – kurator: Monika Goetzendorf-Grabowska, współpraca: Agnieszka Kucharska

  Dotacja w roku 2015: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Edukacja kulturalna

  • XIV Festiwal Sztuki Małego Dziecka „RAZEM” 2014 – kurator: Monika Goetzendorf-Grabowska, współpraca: Agnieszka Kucharska

  Dotacja w roku 2015: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Łodzi